Acordul de securitate și mediu de joc

Acord de securitate și mediu de joc

ACORDUL DE SECURITATE ȘI MEDIU DE JOC AL PLAYGG („ASM”)

Current Version: 20240329 (Faceți clic aici pentru istoricul documentelor)

INTRODUCERE

1. PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Prezentul Acord de securitate și mediu („ASM”), astfel cum a fost aprobat de Echipa de securitate PLAYGG („Echipa de securitate”) trebuie citit de dumneavoastră, în calitate de Utilizator final („Utilizatorul”), înainte de a juca pe PLAYGG și în rețeaua PLAYGG („PLAYGG”). Decizia de a juca și acceptarea jocurilor pe PLAYGG reprezintă confirmarea acceptării termenilor ASM de către dumneavoastră.

1.2. Codul de etică PLAYGG arată că un mediu sănătos și sigur pentru Utilizatori este esențial pentru ca jocurile de poker oferite să fie agreabile. În acest sens, am pus în aplicare mai multe măsuri de securitate pentru a stimula și a menține un mediu sănătos și pentru a ne asigura că utilizatorii PLAYGG au parte de un mediu de joc sigur și securizat. Elementele evidențiate mai jos arată ce este monitorizat, cum este monitorizat și care sunt sancțiunile care pot fi aplicate de PLAYGG.

1.3. Acest ASM poate face obiectul unor revizii și modificări periodice. În cazul în care efectuăm modificări substanțiale la ASM, vă vom anunța cu cât mai mult timp înainte cu putință, dar, în orice caz, veți fi notificat cu privire la modificările substanțiale înainte ca acestea să intre în vigoare. Modificările substanțiale vă vor fi comunicate prin e-mail cu un rezumat al modificărilor substanțiale ale acestor Condiții. De asemenea, atunci când vă conectați, veți primi un mesaj pop-up care vă va îndruma să consultați versiunea complet actualizată a ASM. După ce ați analizat termenii și condițiile actualizate, vi se va solicita să „Acceptați” ASM actualizat pentru a continua să utilizați serviciile noastre. Utilizarea în continuare a serviciilor după ce ați fost notificat cu privire la modificările substanțiale și după ce ați indicat acceptarea ASM actualizate va fi considerată de noi ca fiind acceptarea de către dvs. a modificărilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările substanțiale, atunci nu veți putea continua să utilizați serviciile.

1.4 În calitate de proprietar al unui cont, responsabilitatea finală pentru securitatea contului, a pseudonimului și a parolei acestuia revine Utilizatorului. În cazul în care un cont suferă un acces neautorizat folosind e-mailul și parola corecte, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere din contul respectiv și ne rezervăm dreptul de a confisca orice câștiguri ilicite obținute în timpul accesului neautorizat.

2. SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA ASM AL PLAYGG

2.1. Obiectivul primordial al Echipei de securitate este de a oferi un mediu sigur și sănătos pentru jocurile de poker, iar scopul nostru este să informăm utilizatorii încă de la început. În cazurile în care are loc o încălcare gravă (sau în cazul încălcărilor repetate), contul dumneavoastră poate fi blocat pentru a permite investigarea presupusei încălcări. Pe durata blocării, accesul la cont, autentificarea, jocul, retragerile, depunerile sau transferurile de bani pot fi restricționate.

2.2. Sancțiunile care pot fi aplicate Utilizatorilor pentru încălcările confirmate, pe baza informațiilor acumulate care ne sunt disponibile, sunt următoarele (individual sau combinat):

 1. AVERTISMENT: O notificare scrisă;
 2. RETRAGEREA RECOMPENSEI/BONUSURILOR: Retragerea/reducerea recompenselor dumneavoastră promoționale;
 3.  SUSPENDARE: Suspendarea temporară a contului dumneavoastră;
 4.  ÎNCHIDEREA CONTULUI: Închiderea permanentă a contului dumneavoastră;
 5.  INTERDICȚIE PERMANENTĂ: Interdicție permanentă pe PLAYGG;
 6.  CONFISCARE: Confiscarea de fonduri pentru a despăgubi victimele oricăror activități interzise/frauduloase (pierdere de fonduri ca urmare a utilizării de boți sau de alte programe de terță parte, pierdere de fonduri ca urmare a coluziunii, pierdere de fonduri ca urmare a vânătorii de jucători mai slabi (bum hunting). Confiscarea fondurilor poate avea loc nu doar asupra fondurilor din subcontul de poker, ci și asupra fondurilor din contul principal, precum și asupra fondurilor alocate pentru retrageri în curs.

2.3. În ceea ce privește rezultatele oricăror investigații, deciziile Echipei de securitate sunt definitive. Echipa de securitate își rezervă dreptul de a stabili dacă a avut loc sau nu o încălcare a ASM. Acceptând Acordul nostru de securitate și mediu (ASM), acceptați implicit dreptul de decizie și determinare al Echipei de securitate.

ÎNCĂLCĂRI

3. UTILIZAREA DE BOȚI

3.1. Un bot joacă fără intervenția umană sau reduce implicarea umană în luarea deciziilor. Omul trebuie să decidă ce acțiune să întreprindă și care este valoarea exactă a unui pariu sau al unei plusări. Orice instrument sau serviciu care evaluează jocul în curs și oferă utilizatorului ajutor în luarea deciziilor este strict interzis.

3.2. Pachetul software PLAYGG include anumite funcții care au fost concepute pentru a detecta utilizarea de programe automate care permit participarea la joc pe baza inteligenței artificiale.

3.3. Software-ul PLAYGG poate realiza oricare dintre următoarele scanări pentru a detecta utilizarea de programe automatizate ilegale și pentru a asigura menținerea unui mediu „fără trișori”:

 1. Scanarea tuturor aplicațiilor software active pe durata utilizării software-ului nostru.
 2. Scanarea tuturor proceselor active pe durata utilizării software-ului nostru.
 3. Scanarea tuturor activităților pentru a identifica posibila utilizare a inteligenței artificiale.

3.4. În cazul în care oricare din procesele menționate mai sus indică o aplicație sau un proces suspect, software-ul nostru poate scana fișierele asociate cu aplicația sau procesul suspect și poate realiza o rețea compusă (un profil care caracterizează fișierele asociate cu aplicația sau procesul în cauză) care va fi comparată cu profilurile programelor automatizate ilegale cunoscute.

3.5. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

4. UTILIZAREA ASISTENȚEI ÎN TIMP REAL (RTA)

4.1. Orice decizie luată la masa de joc trebuie luată exclusiv de dumneavoastră. Oamenii trebuie să decidă ce acțiune să întreprindă și care este valoarea exactă a unui pariu sau a unei plusări.

4.2. Utilizarea oricărui software și/sau a oricărui material de referință care oferă sfaturi și/sau care are o influență asupra procesului dumneavoastră decizional în timp real este strict interzisă.

4.3 Software-ul interzis include, fără însă a se limita la algoritmi de rezolvare GTO, calculatoare de intervale și algoritmi de analiză ICM.

4.4 Materialele de referință interzise sunt soluții/rezolvări din simulări, de ex. tabele GTO, calculatoare de range-uri, echitatea după ICM, arbori decizionali, echilibru Nash sau tabele de all-in/fold.

4.5 Următoarele materiale de referință sunt permise: un tabel de bază înainte de flop care definește mâinile inițiale care trebuie jucate din fiecare poziție de start. Dacă materialele de lectură conțin jetoanele disponibile pentru fiecare jucător, pozițiile relative sau orice alte situații definite de utilizator, acestea nu sunt permise.

4.6. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: SUSPENDARE, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

5. SUSTRAGERE

5.1. PLAYGG interzice utilizatorilor să utilizeze software-ul de o manieră frauduloasă sau ilegală.

5.2. PLAYGG interzice utilizatorilor să spargă, să acceseze sau să încerce să acceseze software-ul și/sau PLAYGG cu intenții malițioase.

5.3. PLAYGG interzice utilizatorilor să exploateze sau să încerce să exploateze erori ale software-ului client pentru câștig personal/reciproc.

5.4. PLAYGG a dezvoltat și utilizează o tehnologie proprie sofisticată care are ca scop să caute și să identifice utilizatorii contravenienți.

5.5. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

6. UTILIZAREA ÎN COMUN A CONTURILOR

6.1. PLAYGG interzice utilizarea în comun a conturilor. Fiecare cont poate fi accesat exclusiv de utilizatorul care a înregistrat contul în cauză, în orice moment.

6.2. PLAYGG interzice partajarea unui volum suficient de mâini/rezultate cu orice persoană în vederea analizării sau „vânării” altor utilizatori.

6.3. PLAYGG interzice utilizarea în comun a conturilor, deoarece aceasta afectează integritatea clasamentelor și a promoțiilor.

6.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: RETRAGEREA RECOMPENSEI/BONUSULUI, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

7. GHOSTING

7.1 Utilizatorilor li se interzice expres să joace în numele altei persoane sau să permită unei alte persoane să joace folosind contul lor.

7.2. Folosirea software-ului pentru a dezvălui detalii legate de cărțile din mână cu alte persoane în timp real este strict interzisă. Mai multe detalii în secțiunea 15. UTILIZAREA DE VPN, PROXY & ACCESAREA COMPUTERULUI LA DISTANȚĂ

7.3. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

8. ACCES NEAUTORIZAT

8.1. PLAYGG interzice strict Utilizatorilor care au primit anterior o interdicție pe orice skin PLAYGG să revină pe orice skin PLAYGG folosind orice cont.

8.2. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: CONFISCARE

9. MĂSURI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU JOCURILE VIP DE TIP CASH ȘI TURNEE

9.1. Utilizatorilor implicați în oricare din următoarele relații financiare li se interzice strict să joace la aceleași mese de jocuri cash VIP cu asociații lor: staking, swap-uri, partajarea profitului sau orice acord de partajare a soldului de joc.

9.2. Jucătorilor cărora li s-au cerut furnizarea documentelor personale pentru conversia Real Name li se interzice strict deschiderea/utilizarea de conturi multiple și de asemenea deschiderea/utilizarea oricărui cont deja existent în afara celor Real Name pe orice skin PLAYGG.

9.3. Utilizatorilor le este strict interzis să facă înțelegeri, inclusiv înțelegeri în afara clientului de joc, la Masa Finală a selecției de turnee, inclusiv Super MILLION$ High Roller.

9.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: SUSPENDARE, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

10. COLUZIUNE

10.1. Coluziunea reprezintă comportamentul prin care doi sau mai mulți utilizatori intră într-un parteneriat pentru a obține avantaje necuvenite față de alți utilizatori la aceeași masă de jocuri cash sau în același turneu. Regulile generale ale Echipei de securitate privind coluziunea sunt (fără însă a se limita la cele de mai jos):

Mâinile jucătorilor trebuie jucate independent, în interes propriu.

Utilizatorii nu trebuie să încheie parteneriate pentru a obține avantaje în fața altor utilizatori.

Utilizatorii trebuie să se abțină de la practica denumită „Soft-Play”, respectiv jucarea intenționată a mâinilor de o manieră non-agresivă împotriva altui utilizator care este prieten, backer sau o altă persoană de interes. Singura excepție de la această Regulă 3 este reprezentată de situațiile de bubble la turnee („In The Money” /ITM) și în care s-a trecut de bubble și se joacă poturi în mai mulți participanți („multiway”) dintre care cel puțin unul este all-in.

Utilizatorii nu trebuie să împărtășească în niciun caz altor utilizatori informații despre cărțile ascunse (hole-card). – primite (hole cards).

10.2. Echipa de securitate utilizează instrumente sofisticate, cele mai bune în domeniu, pentru a detecta acțiunile suspecte considerate a reprezenta coluziune. Instrumentele noastre monitorizează o gamă largă de date, precum istoricul mâinilor, tiparele de pariere și tiparul de joc al fiecărui utilizator. De asemenea, analizăm și alte surse de informații ca parte din investigațiile noastre.

10.3. Sancțiuni aplicate pentru încălcări minore: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ

10.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate/majore: INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

11. COMPORTAMENT AGRESIV

11.1. Comportamentul agresiv este definit ca acel comportament al utilizatorului care are ca principal scop obținerea de avantaje incorecte și folosirea de tactici pentru exploatarea altor utilizatori pentru a obține câștiguri incorecte.

11.2. Comportamentul agresiv include, fără însă a se limita la: vânătoarea de jucători mai slabi (bum hunting), coluziune, utilizarea inteligenței artificiale, îndepărtarea fondurilor de la masa de joc (ratholing), părăsirea mesei după jucarea unei mâini din poziția de small blind fără a posta big blindul (grimming), părăsirea mesei după un câștig considerabil (hit-and-running), părăsirea mesei după jucarea unei mâini din poziția de dealer (buttoning), abuzul de promoții (promotion abuse) și alte acțiuni lipsite de etică (majoritatea fiind considerate lipsite de etică prin consensul general al comunității de poker).

11.3. Promisiunea PLAYGG pentru utilizatorii săi este să ofere un mediu sigur, distractiv și agreabil pentru jocul de poker. Comportamentul agresiv intră în conflict direct cu promisiunea noastră și, în consecință, Echipa de securitate adoptă o politică de toleranță zero la astfel de comportamente.

11.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări inițiale: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ

11.5. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate: ELIMINARE RECOMPENSĂ, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

12. V NĂTOAREA DE JUCĂTORI MAI SLABI (BUM HUNTING)

12.1. Vânătoarea de jucători mai slabi (bum hunting) reprezintă acțiunea de a viza în mod deliberat o categorie de Utilizatori (de obicei mai slabi), evitând interacțiunile cu o altă categorie de Utilizatori (de obicei mai puternici).

12.2. Vânătoarea de jucători mai slabi include vizarea unui Utilizator fie prin refuzul intenționat al jocului (sit-out) la o masă, fie prin observarea meselor de jocuri cash și participarea doar după ce se alătură la masă și Utilizatorul preferat. Așteptarea este ca Utilizatorii să se așeze la o masă în scopul de a juca.

12.3. Vânătoarea de jucători mai slabi include și acțiunea de a viza intenționat un Utilizator prin urmărirea activității Utilizatorului vizat. Acest lucru poate include așteptarea în lobby până când Utilizatorul preferat intră în joc și apoi urmărirea acestuia în timpul jocului, precum și participarea la joc doar până la momentul la care Utilizatorul respectiv părăsește jocul.

12.4. Deși se acceptă așezarea la masă și refuzul ocazional al participării în anumite circumstanțe, participarea la joc împotriva anumitor jucători și refuzul participării împotriva altor jucători atunci când inițiați o masă de joc este strict interzisă.

12.5. Queueing-ul, sau acțiunea de a evita jocul împotriva unor indivizi specifici în jocuri de tip blind registration (în care nu șe cunoaște împotriva cui joci, precum Spin&Gold), este strict interzis.

12.6. Sancțiuni aplicate pentru încălcări inițiale: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ

12.7. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate: ELIMINARE RECOMPENSĂ, INTERDICȚIE PERMANENTĂ

13. TRANSFERUL DE JETOANE (CHIP-DUMPING)

13.1. Transferul de jetoane (chip-dumping) este definit ca acea acțiune a unui utilizator care pierde intenționat jetoanele sale în fața unui alt utilizator.

13.2. Sancțiuni aplicate pentru încălcări minore: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ

13.3. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate/majore: INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE

14. CONTURI MULTIPLE

14.1. PLAYGG interzice utilizatorilor să deschidă/să utilizeze în mod intenționat mai multe conturi pe același skin PLAYGG.

14.2. PLAYGG interzice utilizatorilor să joace folosind simultan mai multe conturi și să joace la aceeași masă de jocuri cash, Spin[1]Gold sau cu același grup de jucători la orice alte jocuri disponibile.

14.3. PLAYGG interzice utilizatorilor să joace de pe mai multe conturi la același turneu.

14.4. PLAYGG interzice utilizatorilor să se înregistreze la același turneu de mai multe ori pentru a profita de freerolluri sau promoții.

14.5. Dacă un utilizator creează din greșeală un cont multiplu, vom închide toate conturile nou create și vom muta fondurile în contul inițial.

14.6. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: ÎNCHIDEREA CONTULUI, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, SUSPENDARE

15. UTILIZAREA DE VPN, PROXY & ACCESAREA COMPUTERULUI LA DISTANȚĂ

15.1. PLAYGG interzice utilizarea de VPN/PROXY, să acceseze computerul la distanță sau să utilizeze orice alte metode alternative pentru a-și masca adevărata locație și/sau identitate pentru a putea juca din regiuni interzise sau să se angajeze în încălcarea Acordului de Securitate și Mediu de Joc.

15.2. În cazul în care stabilim că utilizatorii accesează PLAYGG din țări interzise, este posibil să restricționăm utilizarea VPN/Proxy sau să suspendăm contul și să solicităm dovada prezenței („POP”).

15.3. PLAYGG de asemenea interzice folosirea de software care ajută la controlul jocului de pe alt dispozitiv, sau software ce dezvăluie ecranul (Shared-Screen) în timpul folosirii clientului PlayGG, întrucât acestea din urmă se pot facilita încălcarea Politicii de Securitate și Mediu de Joc, inclusiv pentru a juca din țări interzise, ghosting, conturi multiple, RTA și folosirea de Boți.

15.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări minore: AVERTISMENT, SUSPENDARE, BLOCARE VPN

15.5. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate/majore: INTERDICȚIE PERMANENTĂ

​16. INSTRUMENTE DE TERȚĂ PARTE

16.1. PLAYGG nu permite utilizarea anumitor instrumente de terță parte.

16.2. Un instrument terță parte este interzis dacă acesta:

 1. minează date: (i) mâini sau rezultate private (observând jocurile fără să joace, pentru a crea o bază de date cu istoricul mâinilor care să poată fi consultată ulterior) și (ii) partajează în masă mâini, rezultate private sau statistici de joc în scopul analizei adversarilor.
 2. este un afișaj Heads-Up (HUD), respectiv un program care afișează tendințele anterioare și tiparele de pariere ale utilizatorilor.
 3. ajută la eficientizarea așezării automate la masă sau a selecției jocurilor.
 4. este considerat de Echipa de securitate că oferă un avantaj incorect în fața altor utilizatori.

16.3. Un instrument de terță parte este permis dacă acesta:

 1. oferă asistență doar în ceea ce privește afișarea în cascadă/alinierea meselor.
 2. oferă asistență pentru crearea de macrouri sau taste rapide pentru eficientizarea acțiunilor în joc, fără a afecta cerința ca utilizatorul să fie obligat să ia o decizie. Utilizatorul trebuie să decidă ce acțiune să întreprindă, precum și dimensiunea relativă exactă a oricărui bet sau raise, în timp ce macroul sau tasta rapidă doar execută această decizie. De exemplu, este permisă o tastă rapidă care pariază jumătate din valoarea potului. O tastă rapidă care pariază o sumă randomizată între jumătate și trei sferturi din valoarea potului este interzisă.
 3. este considerat de Echipa de securitate ca având caracteristicile unui instrument interzis de terță parte, dar este considerat nefuncțional în legătură cu clientul PLAYGG.

16.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcări minore: AVERTISMENT, SUSPENDARE

16.5. Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate/majore: INTERDICȚIE PERMANENTĂ

17. ÎNDEPĂRTAREA FONDURILOR DE LA MASA DE JOC (RATHOLING)

17.1. Îndepărtarea fondurilor de la masa de joc (ratholing) include, fără însă a se limita la situațiile în care un utilizator joacă intenționat cu un număr mic de jetoane și, atunci când ajunge la un anumit prag de jetoane, părăsește intenționat masa și se așază imediat la o altă masă cu aceeași limită, cu un număr mai mic de jetoane.

17.2. Sancțiuni aplicate pentru încălcări: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ

18. ACOSTAREA UTILIZATORILOR

18.1   PLAYGG consideră orice încercare de a solicita informații personale ca o amenințare pentru utilizatorii noștri și interzice strict un astfel de comportament. În cazul în care PLAYGG stabilește că a avut loc solicitarea de informații personale, ne rezervăm dreptul de a suspenda imediat conturile de unde au avut loc abaterile pentru investigații ulterioare, de a emite o interdicție permanentă pentru conturile de unde au avut loc abaterile și, în situații grave, de a aplica măsurile prevăzute de lege împotriva acestor conturi.

18.2   Sancțiuni aplicate pentru încălcări inițiale: AVERTISMENT, INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CHAT

18.3   Sancțiuni aplicate pentru încălcări repetate: INTERDICȚIE PERMANENTĂ DE CHAT, INTERDICȚIE PERMANENTĂ

19. Analiza masivă a datelor (MDA)

19.1. Analiza masivă a datelor (MDA) se referă la acumularea de date despre anumite grupuri de jucători și la construirea de euristici exploatabile pe baza analizei acestora

19.2. Utilizatorilor le este strict interzis să folosească orice mijloace pentru a colecta și recolta în mod sistematic date din orice jocuri sau activități ale jucătorilor

19.3. Utilizatorii nu trebuie să împărtășească, să vândă sau să distribuie orice analiză, idei sau date derivate din MDA cu alți utilizatori sau entități

19.4. Acțiunile potențiale pentru încălcări: AVERTISMENT, SUSPENDARE, INTERZICERE PERMANENTĂ, CONFISCAREA FONDURILOR

20. Joc de avantaj (cazinou)

20.1 Jocul de avantaj este definit ca fiind orice act care este (dar nu se limitează la):

 • În ținerea evidenței cărților jucate
 • Folosirea oricarui hardware sau software pentru a analiza castigurile din joc pentru analiza ulterioara
 • Aplicarea de tehnici sau strategii care permit obținerea de câștiguri nedrepte

20.2. Acțiuni potențiale pentru încălcări: SUSPENDARE, INTERDICȚIE PERMANENTĂ, CONFISCARE DE FONDURI

Utilizarea interzisă a uneltelor sau serviciilor auxiliare

GGPN interzice strict utilizarea oricăror unelte sau servicii auxiliare care ar putea facilita activități și comportamente interzise. Mai mult, orice unelte sau servicii care furnizează un avantaj injust asupra adversarilor sau care conduc la încălcarea Termenilor și Condițiilor, Politicii de Confidențialitate, Regulilor Casei sau SEP a GGPoker sunt strict monitorizate și interzise. Trebuie să fie remarcat că orice exemple de unelte sau servicii auxiliare enumerate aici nu reprezintă, în niciun fel, o listă exhaustivă.

 • Sunt interzise orice instrumente sau servicii care pot ajuta la executarea acțiunilor de poker și, prin urmare, pot influența deciziile de joc, inclusiv, dar fără a se limita la, RTA, roboți (complet sau parțial automatizați), rezolvatori, grafice sau HUD-uri. Cu toate acestea, instrumentele sau serviciile care nu sprijină sau interacționează cu GGPoker în timpul jocului nu vor fi semnalate.
 • Orice unelte sau servicii care ajută la executarea oricărei acțiuni suplimentare în timp ce se accesează clientul, inclusiv, dar fără a se limita la, scripturi pentru alegerea locului sau unelte automate de notare.
 • Instrumente de acces remote care oferă acces la propriul dispozitiv sau mașină, inclusiv, dar fără a se limita la, TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC și Zoho Assist.
 • Mașini virtuale sau emulatoare de orice fel care ascund propriul dispozitiv sau mașină, inclusiv, dar fără a se limita la Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks sau MEmu.
 • VPN-uri, proxy-uri sau orice alte unelte care maschează locația unei persoane.
 • Orice unelte sau servicii care sunt concepute pentru a extrage sau mina date de joc din GGPN.
 • Orice unelte sau servicii care permit controlul accesului la mai multe dispozitive, inclusiv, dar fără a se limita la Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy și Input Director.