Această Politică de confidențialitate intră în vigoare din data de 3 august 2021.

GGPoker și-a asumat angajamentul de a proteja confidențialitatea tuturor Datelor cu caracter personal pe care alegeți să ni le furnizați („Datele cu caracter personal”). GGPoker se va asigura că Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

1. Introducere

1.1 Prezenta Politică de confidențialitate stabilește modalitatea în care GGPoker („noi” sau „nouă”), societate operată de WindGG International Limited („WINDGG”), societate înregistrată în Malta, cu sediul social în 2 Spinola Road, St Julians, STJ 3014, Malta.

1.2 GGPoker colectează, prelucrează și păstrează date cu caracter personal și se asigură că sunt luate următoarele măsuri pentru protejarea acestor date cu caracter personal.

1.3 Prin utilizarea Serviciilor noastre, recunoașteți că ați citit termenii acestei Politici de confidențialitate. Dacă nu doriți să ne furnizați Datele dvs. cu caracter personal pe baza prevederilor din această Politică de confidențialitate, trebuie să nu introduceți datele respective pe Site-ul web sau să nu ne furnizați Datele dvs. cu caracter personal în altă manieră. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați Datele dvs. cu caracter personal, este posibil să nu puteți utiliza toate Serviciile.

1.4 Termenii cu majusculă care nu sunt definiți în această Politică de confidențialitate vor fi cei definiți în Termeni și Condiții.
Prezenta Politică de confidențialitate este inclusă și face parte integrantă din Termeni și condiții.

1.5 Definiții:
Următorii termeni „Anonimizare”, „Operator”, „Persoană împuternicită de operator”, „Persoană vizată”, „Portabilitatea datelor” „Date cu caracter personal”, „Prelucrat/Prelucrare”, „Pseudonimizare”, „Prelucrare trans-frontalieră a datelor cu caracter personal”, „Autoritate de supraveghere” utilizați în acest document vor avea același înțeles ca în RGPD:
„Dvs.” înseamnă jucătorul, „Persoana vizată” care utilizează serviciile GGPoker.
„Vizitator” înseamnă o persoană diferită de utilizator, care utilizează zona publică, dar nu are acces la zonele restricționate ale Site-ului sau ale Serviciului.

1.6 Principii:
Prezenta Politică se bazează pe următoarele principii RGPD RU:
• Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în mod legal, echitabil și transparent;
• Colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal se realizează exclusiv în scopurile specificate, explicite și legitime și nu va avea loc nicio altă prelucrare incompatibilă cu aceste scopuri;
• Colectarea și păstrarea datelor cu caracter personal va fi adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
• Datele cu caracter personal vor fi corecte și, dacă este necesar, actualizate;
• Se vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
• Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-un format care să permită identificarea persoanelor vizate, doar atât timp cât este necesar scopurilor pentru care sunt obținute datele cu caracter personal
• Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și vor fi stocate într-o manieră care asigură o securitate adecvată;
• Datele cu caracter personal nu vor fi partajate cu terțe părți cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru ca acestea să poată presta serviciile conform contractului, caz în care persoana vizată;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

2. Informațiile pe care le colectăm:

2.1 Ca parte a prestării Serviciilor către dvs., colectăm Datele dvs. cu caracter personal la înregistrarea unui cont. Colectăm, utilizăm, stocăm și transferăm următoarele tipuri de date cu caracter personal despre dvs.:
• prenume
• nume
• adresă de e-mail
• număr de telefon mobil
• data nașterii,
• informații despre actul de identitate guvernamental
• informații de localizare electronică și informații despre dispozitivele electronice – acestea includ pașaportul/licența, adresa MAC și adresa IP.
• ocupație
• Informații privind venitul pentru a verifica nivelurile de accesibilitate ale jucătorului, în cazul în care jucătorul atinge astfel de praguri care necesită efectuarea de către Societate a unei verificări de accesibilitate pentru jucător

2.2 Ca parte a prestării acestor Servicii către dvs., colectăm informații și despre tranzacțiile pe care le realizați, inclusiv detalii ale cardurilor de credit utilizate, detalii ale jocurilor pe care le jucați și tranzacțiile aferente jocurilor.

2.3 De asemenea, colectăm, folosim și distribuim date agregate, cum ar fi datele statistice, în orice scop. Datele agregate ar putea fi derivate din datele dvs. cu caracter personal, dar nu sunt considerate date cu caracter personal din punct de vedere juridic, deoarece aceste date nu vor dezvălui direct sau indirect identitatea dvs. De exemplu, putem agrega date referitoare la utilizarea Serviciilor de către dvs. și alți clienți. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm datele agregate cu datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să vă poată identifica direct sau indirect, tratăm datele combinate ca fiind date cu caracter personal care vor fi utilizate în conformitate cu această politică de confidențialitate.

2.4 Nu colectăm nicio Categorie specială de Date cu caracter personal despre dvs. (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingerile religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătatea dvs. și date genetice și biometrice). De asemenea, nu colectăm nicio informație despre condamnări penale și infracțiuni.

3. Cum vom utiliza Informațiile dvs. cu caracter personal

3.1 În prestarea Serviciilor, ne asigurăm că respectăm RGPD atunci când colectăm, păstrăm și prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal. Am prezentat mai jos, sub formă de tabel, o descriere a modului în care vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal pe care ne bazăm pentru a face acest lucru.

Scop:
Să configurăm, să administrăm și să gestionăm contul și înregistrările dvs. (inclusiv prelucrarea depunerilor și retragerilor)
Temei juridic: Executarea unui contract cu dvs.

Scop: Să furnizăm Serviciile (inclusiv prin a vă permite să pariați și să jucați jocurile noastre)
Temei juridic: Executarea unui contract cu dvs.

Scop: Să personalizăm Serviciile
Temei juridic: Necesar pentru interesul nostru legitim (pentru a oferi stimulente, cum ar fi bonusuri și promoții pentru a crește implicarea jucătorilor)

Scop: Să primim și să răspundem la comunicările și solicitările dvs.
Temei juridic: Executarea unui contract cu dvs., dacă comunicarea a avut legătură cu utilizarea serviciului nostru. Necesar pentru interesul nostru legitim (pentru a gestiona relația noastră cu dvs. și pentru a ne actualiza înregistrările).

Scop: Să ne îndeplinim obligațiile de reglementare privind Contul dumneavoastră, inclusiv prin verificarea corectitudinii informațiilor pe care ni le furnizați
Temei juridic: Obligație legală.

Scop: Să ne respectăm obligațiile conform Legilor aplicabile și Reglementărilor aplicabile în jurisdicțiile în care suntem autorizați.
Temei juridic: Obligație legală.

Scop: Să identificăm, să investigăm și să oferim asistență în investigarea unor activități presupuse a fi nelegale, frauduloase sau inadecvate în legătură cu Serviciile (inclusiv, dacă este cazul, răspunsul la solicitările provenite de la entitățile autorizate/de la Autorități privind partajarea informațiilor)
Temei juridic: Obligație legală.

Scop: Să realizăm campanii de cercetare de piață
Temei juridic: Necesar pentru interesul nostru legitim (de dezvoltare a afacerii).

Scop: Să vă oferim informații și asistență în legătură cu Serviciile, inclusiv în legătură cu modificările Serviciile, cu actualizările tehnice și modificările Termenilor și Condițiilor (inclusiv ale prezentei Politici de confidențialitate)
Temei juridic: Necesar pentru interesul nostru legitim (de dezvoltare și administrare a afacerii).

Scop: Să distribuim informațiile dvs. cu consilierii noștri de specialitate, cum ar fi avocații și consultanții
Temei juridic: Interese legitime pentru a obține consultanță profesională pentru nevoi legale și de afaceri

Scop: Pentru a împărtăși informațiile dvs. cu alți membri ai Grupului pentru a primi asistență în furnizarea serviciilor
Temei juridic: Interese legitime pentru a ne permite să furnizăm servicii

Scop: Să respectăm orice limite, cum ar fi limitele de depunere, limite de pariuri/cheltuieli/pierderi pe care le-ați stabilit
Temei juridic: Consimțământ

Scop: Să vă ținem la curent cu ofertele și promoțiile în legătură cu produsele și serviciile noastre
Temei juridic: Consimțământ

Scop: Să ne asigurăm că suntem în măsură să ne îndeplinim obligațiile de reglementare privind verificarea identității, verificarea accesibilității, prevenirea fraudei, combaterea spălării banilor și urmărirea.
Temei juridic: Obligație legală

Scop: Să înregistrăm apelurile telefonice către și de la serviciile noastre pentru clienți, precum și chat-urile live cu serviciile noastre pentru clienți, în scopuri de securitate și reglementare
Temei juridic: Obligație legală

Scop: Să verificăm sursele de fonduri și de avere și să determinăm capacitatea lor de a-și permite suma pe care o cheltuiți
Temei juridic: Obligație legală

Scop: Să monitorizăm modelele de jocuri de noroc și să identificăm eventualele probleme legate de jocul responsabil
Temei juridic: Obligație legală

3.2 Dacă, în orice moment, doriți să întrerupem Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal pentru scopurile de mai sus, trebuie să ne contactați și vom lua măsurile necesare în acest sens. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate implica închiderea Contului dvs. Ne puteți contacta la [email protected]

3.3 Pentru a asigura o bună calitate a serviciilor, putem monitoriza comunicările cu noi, transmise în scris sau prin poșta electronică sau apeluri telefonice („înregistrări”). Orice înregistrări vor rămâne proprietatea GGPoker și vor fi utilizate exclusiv în scopurile menționate mai sus.

3.4 Vom folosi Datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim pentru un alt motiv și că acel motiv este compatibil cu scopul inițial. Dacă doriți să obțineți o explicație cu privire la modul în care prelucrarea în noi scopuri este compatibilă cu scopul inițial, vă rugăm să ne contactați.

3.5 În cazul în care trebuie să folosim Datele dvs. cu caracter personal pentru un scop care nu are legătură, vă vom notifica prin intermediul unei Notificări de confidențialitate, în care vă vom informa cu privire la modificări și vom solicita consimțământul suplimentar necesar.

4. Divulgarea Informațiilor dvs. Personale

4.1. Putem divulga Informațiile dvs. Personale către terții următori:
• Către orice societate din cadrul Grupului nostru (inclusiv către angajații și subcontractanții acesteia) care ne ajută să prestăm Serviciile sau care prezintă o nevoie în sensul cunoașterii acestor informații;
• Către orice terță parte care ne sprijină în furnizarea Serviciilor, inclusiv (fără însă a se limita la) procesatorii de plăți și furnizorii de servicii de marketing;
• Către orice terță parte care ne poate oferi asistență în verificarea corectitudinii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv instituții financiare și agenții de referințe de credit (aceste terțe părți pot păstra înregistrări ale căutării. Utilizarea/planul de utilizare a securității cade în această categorie pentru verificarea documentelor de identitate și a altor documente
• Orice terță parte care ne asistă în monitorizarea utilizării Serviciilor, inclusiv pentru detectarea spălării banilor sau a finanțării terorismului, detectarea și prevenirea fraudei și a complicității și în ceea ce privește obligațiile privind jocurile de noroc mai sigure;
• Către orice contractanți sau alți consultanți care auditează procesele noastre de afaceri sau care au nevoie să acceseze aceste informații în scopul de a ne oferi consultanță;
• Către orice organ de punere în aplicare a legii care ar putea avea o cerință rezonabilă de acces la datele dvs. cu caracter personal;
• Către alte site-uri de jocuri de noroc online, bănci, companii de carduri de credit și agențiile adecvate, dacă se constată că ați trișat sau ați încercat să fraudați Compania sau orice alt utilizator al serviciilor noastre;
• Către orice organ de reglementare sau orice entitate autorizată care poate avea o cerință rezonabilă de acces la datele dvs. cu caracter personal; și
• Către orice potențial cumpărător al GGPoker sau către orice investitori ai acestuia sau ai oricărei societăți din cadrul Grupului nostru (inclusiv în caz de insolvență).

4.2 Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea Datelor dvs. cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii terți să utilizeze datele dvs. cu caracter personal în scopuri proprii și le permitem doar să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice și în conformitate cu instrucțiunile primite.

4.3 Compania le oferă clienților posibilitatea de a utiliza „camere de chat” în care jucătorii pot comunica unii cu ceilalți. Deși ne vom asigura că jucătorii respectă termenii stabiliți prin Regulile Casei, nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare a securității datelor care poate interveni ca urmare a utilizării camerelor noastre de chat. În consecință, acceptați responsabilitatea și nu vom fi ținuți răspunzători în niciun caz pentru daunele care ar putea apărea ca urmare a unei încălcări a securității datelor.

5. Transferuri internaționale

5.1 Companiile din cadrul Grupului nostru și unii dintre terții noștri externi au sediul în afara Uniunii Europene, astfel încât prelucrarea de către aceștia a Datelor dvs. cu caracter personal va implica un transfer de date în afara Uniunii Europene.

5.2 Ori de câte ori transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene, ne asigurăm că acestea beneficiază de un grad similar de protecție, asigurându-ne că este implementată cel puțin una dintre următoarele măsuri de protecție:
• Vom transfera datele dvs. cu caracter personal numai către țări care au fost considerate ca oferind un nivel adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal; sau
• Vom folosi Contracte standard aprobate pentru utilizarea în UE, care oferă Datelor cu caracter personal aceeași protecție pe care o au în UE.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1 Respectăm drepturile dvs. la confidențialitate și vă oferim acces rezonabil la Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul utilizării Serviciilor. În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal.
Principalele dvs. drepturi în temeiul GDPR sunt:
• dreptul la acces la Datele dvs. cu caracter personal (cunoscute de obicei ca fiind “cererea de acces a unei persoane vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a Datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.
• dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Acest lucru vă permite să solicitați corectarea oricăror date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs., deși este posibil să fie necesar să verificăm exactitatea noilor date pe care ni le furnizați.
• dreptul la ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv întemeiat pentru care să continuăm să le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm Datele dvs. cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care este posibil să vă fi prelucrat informațiile în mod ilegal sau în cazul în care suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru a ne conforma cu legislația locală. Cu toate acestea, rețineți că este posibil să nu putem întotdeauna să ne conformăm cererii dvs. de ștergere din motive legale specifice, care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul solicitării dvs.
• dreptul la restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:
o dacă doriți ca noi să stabilim acuratețea datelor;
o în cazul în care utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți ca noi să le ștergem;
o în cazul în care aveți nevoie ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie de ele pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale;
o v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime imperative pentru a le utiliza.
• dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cele ale unei terțe părți) și există ceva legat de situația dvs. particulară care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării pe acest motiv, deoarece considerați că are un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. Aveți, de asemenea, dreptul la opoziție în cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime imperioase pentru a prelucra informațiile dvs., care prevalează asupra drepturilor și libertăților dvs.;
• dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal către dvs. sau către o terță parte. Vă vom furniza dvs., sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică numai în cazul informațiilor automatizate pentru care v-ați dat inițial consimțământul de a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a executa un contract cu dvs.

6.2 Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta prin e-mail: [email protected]. Vom păstra informațiile dvs. pe durata în care contul dvs. este activ, dacă sunt necesare pentru prestarea de servicii pentru dvs. sau pentru respectarea obligațiilor noastre legale, pentru soluționarea disputelor și pentru executarea acordurilor noastre, astfel cum se descrie la secțiunea 11.

6.3 De asemenea, puteți actualiza, corecta sau șterge informațiile și preferințele din contul dvs. în orice moment, prin accesarea paginii de stări ale Contului din fila „Contul meu” din Casierie. Vă rugăm să rețineți că orice modificări pe care le efectuați vor fi reflectate în bazele de date de utilizatori activi instantaneu sau într-o perioadă de timp rezonabilă, putem să păstrăm toate informațiile pe care le transmiteți în scopul creării de copii de rezervă, al arhivării, al prevenirii fraudelor și abuzurilor, al analizelor, al îndeplinirii obligațiilor legale sau în cazurile în care considerăm în mod rezonabil că avem un temei legitim pentru a face acest lucru. Dacă este adecvat și posibil, vom aplica anonimizarea și pseudonimizarea datelor cu caracter personal pentru a reduce riscurile pentru persoanele vizate.

6.4 Nu va trebui să plătiți nicio taxă pentru a vă accesa Datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, putem percepe o taxă rezonabilă în cazul în care cererea dvs. este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, am putea refuza să ne conformăm cererii dvs. în aceste circumstanțe.

6.5 Este posibil să avem nevoie să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm drepturile de acces la Datele dvs. cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că Datele cu caracter personal nu sunt dezvăluite unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, este posibil să vă contactăm pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu cererea dvs., pentru a accelera răspunsul nostru.

6.6 În cazul în care nu respectăm obligațiile impuse în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a înainta o plângere la Autoritatea de supraveghere (Information Commissioner’s Office (ICO).

7. Contact

7.1 Pentru detalii complete despre membrii Grupului GGPoker și despre locul în care aceștia operează, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

7.2 În cazul în care considerați, în orice moment, că nu am respectat această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la [email protected] și vom încerca să stabilim cu promptitudine și să corectăm problema.

8. Fișierele Cookie

8.1 Vă puteți seta browserul să refuze toate sau o parte din cookie-urile din browser sau să vă avertizeze atunci când site-urile web stabilesc sau accesează cookie-uri. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele părți ale acestui site web să devină inaccesibile sau să nu funcționeze corespunzător. Pentru mai multe informații despre fișierele cookie pe care le folosim, vă rugăm să consultați https://ggpoker.co.uk/cookie-policy/.

9. Confidențialitatea minorilor și a copiilor

9.1 Protejarea confidențialității minorilor este deosebit de importantă. Serviciile noastre nu se adresează copiilor sub vârsta de 18 ani și nu colectăm intenționat date cu caracter personal de la copii sub vârsta de 18 ani. Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, vă rugăm să nu utilizați și să nu accesați Serviciul în niciun moment și în niciun fel. Dacă aflăm că au fost colectate în cadrul Serviciului date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, vom lua măsurile adecvate pentru ștergerea acestor informații. Dacă sunteți părintele sau tutorele unui copil care nu a împlinit vârsta de 18 ani și descoperiți că acesta a obținut un Cont în cadrul Serviciului, ne puteți anunța la [email protected] și puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal ale copilului dvs. din sistemele noastre.

10. Securitate

10.1 Luăm măsurile de securitate necesare pentru a proteja informațiile dvs. împotriva pierderii, utilizării abuzive sau accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii. GGPoker a luat măsuri pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența permanentă a sistemelor și serviciilor care prelucrează date cu caracter personal și va restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

10.2 Câștigurile și sumele plătite către dvs. sunt păstrate în condiții de strictă confidențialitate, iar informațiile despre câștiguri sunt stocate în medii de operare securizate. Nu furnizăm informații despre câștiguri către terțe părți decât în cazul în care aceste informații trebuie divulgate conform legii, reglementării sau dispozițiilor unei autorități guvernamentale.

10.3 Nicio metodă de transmitere prin internet sau de stocare electronică nu este 100% sigură. Nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care ni le transmiteți sau pe care le stocați în cadrul Serviciului, dar ne vom asigura că sunt utilizate mecanisme adecvate de securitate concepute pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, pentru a evita furtul, utilizarea abuzivă sau incorectă a acestora și pentru a preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal. În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost compromise, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

10.4 Deși putem să vă oferim posibilitatea de a ajusta setările de confidențialitate pentru a limita accesul la anumite date cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că nicio măsură de securitate nu este perfectă sau impenetrabilă. În plus, nu putem controla acțiunile altor utilizatori cu care alegeți să partajați informațiile. Nu putem garanta și nu garantăm faptul că informațiile postate în cadrul serviciului sau transmise către acesta nu vor fi vizualizate de persoane neautorizate. Am luat măsurile necesare pentru a vă proteja Datele cu caracter personal în tranzit cât mai mult posibil, utilizând HTTPS pe site-ul nostru web și TLS 1.2 (un protocol puternic), ECDHE_RSA cu P-256 (o interschimbare de cheie puternică) și AES_256_GCM (un cifru puternic).

11. Păstrarea datelor

11.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în orice scop nu vor fi păstrate pe o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopul respectiv sau în aceste scopuri, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm Datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă mai lungă de timp în cazul unei plângeri sau în cazul în care credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dvs.

11.2 Pentru a determina perioada de păstrare adecvată a Datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea Datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudicii cauzate de utilizarea sau divulgarea neautorizată a Datelor dvs. cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de altă natură aplicabile.

12. Ofițerul/Reprezentantul de protecția datelor

12.1 Reprezentantul nostru de protecția datelor, care este responsabil de chestiuni legate de confidențialitate și protecția datelor la GGPoker poate fi contactat la: [email protected].

12.2 În conformitate cu legea aplicabilă care guvernează protecția datelor cu caracter personal, fiecare solicitare/cerere va fi soluționată fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

12.3 Atunci când ne contactați și formulați astfel de cereri, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal.

13. Modificări la prezenta Politică de confidențialitate

13.1 Pe măsură ce Compania evoluează, poate exista necesitatea de a actualiza această Politică, pentru a ține pasul cu modificările site-ului web, ale software-ului, serviciilor, activității și legilor aplicabile. Cu toate acestea, ne vom menține permanent angajamentul de a respecta confidențialitatea persoanelor vizate. Ne vom asigura că notificăm persoanele vizate cu privire la orice modificări semnificative ale acestei Politici prin e-mail (la adresa de e-mail cea mai recent furnizată de persoana vizată) sau prin postarea altor revizii ale acestei Politic, însoțite de data intrării lor în vigoare, într-o zonă ușor de identificat pe site-ul web.

14. Valabilitate

Prezentul document a fost actualizat la 3 august 2021 și este în vigoare de la data respectivă.